top of page

Acerca de

an scéal iomlán /
the full story

turas group_edited.jpg

Is Grúpa Ealaíona nuabhunaithe iad Turas Úr atá lonnaithe in Iar Thuaisceart Dhún na nGall.

Tá taifead maith déanta ar an tionchar dearfach a bhfuil ag an fhísealaíon ar sláinte an choirp agus an meabharshláinte. Le hocht mí dhéag anuas, tá daoine ag iarraidh go mór ar na hEalaíona agus Cultúr. I mbliana ba mhaith le Turas Úr cur lena bpobail agus leis an bpobal i gcoitinne trí thaispeántas fíorúil a chur ar bun. Ba mhaith le Turas Úr an phobal a thabhairt ar thuras dealbhóireachta trí Thírdhreach Dhún na nGall.  Tá sé beartaithe ag ealaíontóirí Turas Úr naoi dealbh a chruthú in áiteanna éagsúla ar fud na Gaelteachta. Déanfar an próiseas iomlán, ón gcoincheap go dtí an tsuiteáin a thaifead agus ba é taispeántas fíorúil an toradh deiridh.  Is é an rún atá againn an pobal a thabhairt ar thuras cruthaitheach trí rannpháirtíocht ar líne agus rannpháirtíocht ilmheán. Tá sé beartaithe againn láithreacht mhór a bheith againn ar líne le linn an phróisis, le físeain seachtainiúla ag cur an ealaíontóir in aithne agus ár gcuid oibre go dtí seo.  I rith an ama sin beimid ag spreagadh an phobail le bheith pairteach agus a gcuid píosaí oibre féin a dhearadh agus a dhéanamh, ag fiosrú a gcuid cruthaitheachta agus a dtimpeallacht féin. 

Ba mhaith le Turas Úr dá dtiocfadh tusa, an lucht féachana, linn ar an turas seo - an treoir úr seo.

Beidh aighneachtaí an lucht féachana le feiceáil i ndánlann ar líne chomh maith le freagraí na n-ealaíontóirí gairmiúla - ba mhaith linn a fheiceáil cad a thagann leat. Téigh i dteagmháil linn.

 

Turas Úr are a newly established Arts Collective based in North Donegal.

It is well documented that Visual Art has a positive impact on our physical and mental wellbeing. Over the past eighteen months, people have been missing Arts and Culture immensely. Turas Úr would like to contribute to their communities and to the wider community via a virtual exhibition. We would like to take participants on a sculptural journey through the Donegal Landscape.  We want to promote the local landscape which has been our life saver throughout this Covid Pandemic. Artists will design a piece of work responding to their social and physical environment. Each artist will choose a location for their installation throughout the landscape. The artist will allow the general public insight into the creative process by documenting the making process and the final response. The work will be installed in various locations throughout the North West Gaeltacht for a short time, only for documentation purposes. We feel the virtual documentation will encourage exploration and promote the local landscape. We would like you to join us on our creative journey by making your own piece of work inspired by your landscape and environment. All submissions will feature in our online gallery. 

bottom of page