top of page
Brod Na Gaelteachta
1-Credit-Enda-Rowan-scaled.webp
Micheal-McCann.jpg

AN TÁBLA FADA, LE CEOL, BIA AGUS COMHRÁ. the long table - poetry, music, food & conversation

Bí i láthair le filí Mícheál McCann agus Annemarie Ní Churreáin do thráthnóna bríomhar léitheoireachta agus comhrá faoin ealaín agus ceird na scríbhneoireachta

Join poets Mícheál McCann & Annemarie Ní Churreáin for a lively afternoon of readings and conversation about the art and craft of writing

Cuirfidh Ní Churreáin dán úr i láthair, dán spreagtha ag scéalta ó Chartlann Aiteach na hÉireann agus a choimisiúnaigh Bród na Gaeltachta le tacaíocht ó Fhoras na Gaeilge.

Ní Churreáin will present a new poem, inspired by stories from the Irish Queer Archives and commissioned by Bród na Gaeltachta with the support of Foras na Gaeilge.

Beidh Keen for A—-’ á léamh ag McCann, athshamhlú de shaothar coscrach Eileen O’Connell, Caoineadh Airt Uí Laoghaire.

McCann will be reading Keen for A—-', a re-imagining of Eileen O'Connell's work, Arthur Uí Laoghaire's Lament Ceol nuachumtha do Bhród na Gaeltachta 2024. Newly composed Jazz for BnaG from Joseph Leighton & Conor Murray

conor.jpg
bottom of page