top of page
Ewan Berry
Ewan_Berry_photo.jpg

I spent the early years of my life in Connemara, a place which still has strong associations for me and that has been a frequent source of inspiration in many areas of my life including art. In the early eighties my family moved to the Donegal Gaeltacht, where I have lived for most of my subsequent life. I studied Fine Art at the DIT in the mid 90’s, specialising in printmaking, though since leaving college I have tended to work more in 3D. These days I divide my time between art and a range of other interests.

I am exploring the themes of aging, and the transience of our physical existence. I like to work with waste and recycled materials, and this theme was in part suggested to me by the material characteristics of paper clay – a type of papier-mâché made from recycled paper pulp

 

Chaith mé tús mo shaol i gConamara, áit a bhfuil ceangail láidre agam fós agus a bhí mar fhoinse inspioráide go minic i go leor réimsí de mo shaol lena n-áirítear ealaín. Go luath sna hochtóidí bhog mo theaghlach go dtí Gaeltacht Dhún na nGall, áit a bhfuil cónaí orm an chuid is mó de mo shaol ina dhiaidh sin. Rinne mé staidéar ar an Ealaín ag an Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath i lár na 90idí, ag speisialú i ndéanamh priontaí, ach ó d’fhág mé an coláiste bhí sé de nós agam níos mó oibre a dhéanamh i 3D. Na laethanta seo roinnim mo chuid ama idir ealaín agus raon spéiseanna eile.

Táim ag fiosrú téamaí an aosú, agus neamhbhuan ár saol fisiceach. Is maith liom a bheith ag obair le hábhair dramhaíola agus athchúrsáilte, agus mhol tréithe an ábhair cré páipéir dom leis an téama seo i bpáirt - cineál papier-mâché déanta as laíon páipéir athchúrsáilte

visual arts

Cormorant 2005.jpg
Environmental Sculpture Glenveagh National Park 2007.jpg
Sculptural Arch Glenveagh National Park 2010.jpg
bottom of page