top of page
me_two.jpg

Máire Nic Fhearraigh comes from Cnoc na Naomh. Being raised on the side of a hill in Donegal surrounded by wildlife and the natural elements has shaped and formed her understanding of the world. The study of Visual Communications, Photograpy, Film and Native Culture have all contributed to her creative expression.

This piece of work hopes to initiate and rekindle an age old connection with this land, to reawaken an inner knowing of our heritage.

Tagann Máire Nic Fhearraigh as Cnoc na Naomh. Agus í ag éirí aníos ar thaobh cnoic i nDún na nGall le timpeallacht an bhfiadhúlra agus na heilimintí nádúrtha thart uirthí rinne seo múnlú ar a tuiscint ar an domhan.  Chuir an staidéar ar Chumarsáid Físiúil, Grianghrafadóireacht, Scannán agus Cultúr Dúchasach lena léiriú cruthaitheach.

 

Tá súil ag an bpíosa oibre seo nasc seanaoise leis an talamh seo a athchruthú, chun eolas inmheánach ar ár n-oidhreacht a athmhúscail.

maire 2.jpg
maire 1.jpg
maire 3.jpg
bottom of page